نویسنده = اردشیر یار احمدی
تعداد مقالات: 1
1. نگاهی اجمالی به وضعیت تولید میگو در ایران و جهان

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 4-11

اردشیر یار احمدی


شماره‌های پیشین نشریه