کلیدواژه‌ها = آبزیان
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر روش‌های مختلف انجمادزدایی بر ارزش غذایی آبزیان

دوره 1، شماره 3، پاییز و زمستان 1395، صفحه 72-78

شبنم کمالی پور


2. مرگ و میر آبزیان در اثر سرما و نوسانات درجه حرارت در سواحل بوشهر

دوره 1، شماره 3، پاییز و زمستان 1395، صفحه 63-71

نصیر نیامیمندی


شماره‌های پیشین نشریه