کلیدواژه‌ها = ویبریوزیس
تعداد مقالات: 1
1. آشنایی با بیماری ویبریوزیس ناشی از ویبریو هاروی در میگو

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 23-25

مریم میربخش


شماره‌های پیشین نشریه