کلیدواژه‌ها = انجمادزدایی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر روش‌های مختلف انجمادزدایی بر ارزش غذایی آبزیان

دوره 1، شماره 3، پاییز و زمستان 1395، صفحه 72-78

شبنم کمالی پور


شماره‌های پیشین نشریه