مدیریت تغذیه میگو و اثر آن بر کیفیت آب مزارع پرورش

نوع مقاله: مقاله ترویجی

چکیده

تأکید بر استانداردهای کیفیت آب در صنعت پرورش میگو، در قیاس با سایر گونه‌های پرورشی بیشتر است. میگوها نسبت به تغییرات آب بسیار حساس‌اند و لذا توجه ویژه‌ای به این موضوع باید صورت پذیرد. عمده‌ترین عامل تغییرات در کیفیت آب، غذای میگو است که در طول دوره پرورش و به‌صورت روزانه به میگوها داده می‌شود. خوراک نقش مهمی در آبزی‌پروری دارد. استفاده از خوراک فرموله شده‌ی اختصاصی برای تأمین نیازهای غذایی گونه هدف، میزان رشد و سلامت آبزی مورد نظر را تسریع می‌کند. خوراک هم‌چنین هزینه‌برترین بخش آبزی‌پروری است و همچنین گران‌ترین بخش خوراک، پروتئین آن است که خود منبع غنی از نیتروژن است. حجم بالائی از مواد مغذی مانند نیتروژن و فسفر از طریق خوراک وارد مزارع پرورش میگو می‌شوند. در این مقاله ترویجی اهمیت مدیریت تغذیه میگو و راهکارهای لازم برای کاهش حداکثری اثرات منفی خوراک بر کیفیت آب استخرهای مزارع پرورش میگو ارائه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها